Door De redactie op 13 maart 2014

Geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

Als PvdA willen we dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komt te staan bij zorg in de buurt.  Daarom wil de PvdA wettelijk vastleggen dat gemeenten en zorgverzekeraars samenwerken om kleinschalige zorginitiatieven in de buurt mogelijk te maken. Ook wil de PvdA de totstandkoming van zorgverenigingen ondersteunen, waarbij mensen die zorg nodig hebben samen met zorgverleners bepalen hoe de zorg wordt georganiseerd. Dit staat in het actieplan ‘Zorg kleinschalig en dichtbij’ dat Tweede Kamerlid Otwin van Dijk vandaag samen met verschillende PvdA-lijsttrekkers presenteert.

Onze Baarnse lijsttrekker Peter Blokker is één van de ondertekenaars van het actieplan. Blokker: ‘De kracht van goede zorg, dichtbij mensen zit vooral in het kleinschalige karakter. Daarom willen we als PvdA dat gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe de zorg op buurtniveau wordt georganiseerd. Daar weet men tenslotte het beste welke zorg nodig is. We moeten de zorg weer in handen geven van de mensen zelf en kleinschalige sociale wijkteams, en niet uitbesteden aan grote anonieme zorginstellingen.”

De PvdA wil de zeggenschap over zorg in handen geven van de mensen om wie het gaat. Daarom moeten zorgprofessionals weer zelf kunnen beslissen en niet gehinderd worden door onnodige beleidsnota’s, bureaucratie en bedrijfsjargon. “Dat kan met de zorgvereniging. De oude kruisvereniging in een modern jasje. Mensen die zorg nodig hebben en zorgverleners zijn samen eigenaar van zo’n zorgvereniging. Niet langer grote zorgmolochs, maar kleinschalige verenigingen met directe zeggenschap voor mensen zelf”, aldus Tweede Kamerlid Otwin van Dijk.

Als PvdA willlen we deze initiatieven stimuleren. Peter Blokker: “Als mensen op deze manier hun zorg willen regelen mogen ze niet worden weggedrukt door bestaande bureaucratie en onnodige inkooptoestanden. We willen hen zelf het recht te geven om dit te organiseren.”

Lees hier het volledige PvdA_Actieplan Zorg kleinschalig en dichtbij