Door Kees van Beukering op 30 juli 2013

Extra ledenvergadering over verkiezingsprogramma op 26 september a.s.

Op donderdagavond 26 september 2013 is een extra ledenvergadering van onze afdeling gepland. Het belangrijkste punt is de inhoud van het concept-verkiezingsprogramma. Na afloop van de bespreking zullen de op- en aanmerkingen verwerkt worden in de definitieve versie. Deze laatste zal dan door het bestuur aan de leden voor goedkeuring worden voorgelegd in de algemene ledenvergadering van november 2013.
In de ledenvergadering van 26 september leggen we ook de begroting 2014 aan de leden voor. Deze extra ledenvergadering van 26 september 2013 wordt éénmalig gehouden in de Brede School de Uitkijck,  Margrietstraat 2 Baarn en begint om 20.00 uur.
Kees van Beukering

Kees van Beukering

Wie ben je:  61 jaar, geboren in Den Haag. Sinds 1979 ben ik woonachtig in Baarn. Ik was destijds werkzaam als staffunctionaris in de thuiszorg. In de jaren negentig heb ik mij omgeschoold tot makelaar en sindsdien werkzaam voor een taxatiebureau. Ik ben getrouwd en heb drie volwassen dochters. Wordt opgetogen van: mensen die positief zijn over

Meer over Kees van Beukering