Door op 2 mei 2015

Deze ervaring neemt niemand mij meer af

Beste partijgenoten,

Een week na mijn vertrek als wethouder heb ik sterk de behoefte terug te kijken op de afgelopen weken.

Over de reden en de wijze van opheffen van de coalitie BOP/D66/Groen Links en PvdA lopen de opvattingen uiteen. In de diverse media is veel geschreven; juiste of onjuiste
informatie ? Laten wij daar later nog maar eens op terugkijken. En dan in de zin van: welke leer- en verbeterpunten kunnen wij er uit halen.
Één ding staat voor mij vast: de PvdA treft geen enkele blaam ! Zowel in de gemeenteraad als in het college zijn wij het afgelopen jaar constructief en met de volle verantwoordelijkheid aan het werk geweest. Ook de laatste weken, nadat onze nieuwe rol als oppositiepartij duidelijk werd.

Uiteraard moesten ook wij de eerste maanden “er even inkomen” maar zijn onze standpunten zijn op een juiste wijze uitgedragen en uitgevoerd. Zowel de fractie als (zeg ik met enige zelfkennis) ikzelf “stonden op de goede positie”.
De PvdA had een helder, duidelijk verhaal, was zichtbaar in het dorp en stond dicht bij de mensen, instellingen en verenigingsleven.

De laatste weken waren niet makkelijk; afscheid moeten nemen van de politiek en van mijn schoonzus. Na een moedige strijd van ruim een jaar hebben wij de dag na mijn laatste Raadsvergadering afscheid van haar genomen.

In deze periode hebben wij (mijn vrouw Fanny en ik) grote steun gekregen én gevoeld van de fractieleden, bestuur en vele anderen. De prachtige bloemen, kaartjes en vele persoonlijke steun hebben ons goed gedaan. Hiervoor onze oprechte dank !!

En nu verder…
De fractie heeft de nieuwe rol als oppositiepartij direct voortvarend opgepakt. Niet in de negatieve modus maar constructief en op de inhoud oppositie voeren. Geen tegenpartij zijn maar meewerken aan een mooi, bruisend en vooral sociaal Baarn. Volgens mij is op die terreinen nog genoeg winst en vooruitgang te boeken !
De komende weken, nadat de rust is teruggekeerd, ga ik mij op de toekomst richten. Misschien weer terug in het onderwijs. Misschien iets verder gaan doen in een bestuurlijke werkomgeving.

Één ding is mij het afgelopen jaar wel duidelijk geworden: wethouder mogen zijn in Baarn is wel een erg leuke, boeiende, sociale en afwisselende job. De samenwerking met de fractie heb ik als zeer plezierig, open en constructief ervaren. Dank daar voor !
Ik heb het werk in ieder geval met veel plezier en enthousiasme gedaan. Deze ervaring neemt niemand mij meer af.
Op de achtergrond blijf ik mij graag inzetten voor de PvdA.

Ik wens u allen het allerbeste toe en ontmoet u graag weer in ons prachtige dorp !

Een oprechte “rode” groet,
Peter Blokker