Door Mark Eijbaard op 28 april 2014

De kracht van de Partij van de Arbeid

Woensdag 23 april was een speciale avond. Na vier jaar steunfractie, vier jaar werken aan vernieuwing binnen onze afdeling, een ongekende campagne van 14 weken de straat op en een onderhandelingsperiode van twee intensieve weken, werd ik geïnstalleerd als raadslid voor de Partij van de Arbeid in Baarn.

De installatie voelt als een grote eer en het geeft mij de kans me in te zetten voor veel aspecten in Baarn. Goed onderwijs voor kinderen en jongeren in Baarn, veilige verkeerssituaties, goede sportvoorzieningen en een centrum waar inwoners en winkeliers weer met trots over kunnen praten.

De komende vier jaar ga ik dat als fractievoorzitter niet alleen doen. Ik ben ongelofelijk blij met collega-raadslid Anne en steunfractieleden Ton en Selina. Met z’n vieren gaan we de komende raadsperiode vol energie aan de slag om het sociaal-democratische gedachte goed uit te dragen.

De nieuwe fractie barst van de ambitie en wil met alle partijen in Baarn de komende vier jaar een goed en gedegen beleid neerzetten in Baarn. We hebben het vertrouwen dat we daarin de komende vier jaar, de handen op elkaar krijgen bij iedereen. Natuurlijk zijn er verschillen en zullen we stevige discussies voeren. Maar ik ben ervan overtuigd dat alle raadsfracties het belang van Baarn voorop zullen stellen.

De komende vier jaar gaan we als fractie ook werken aan een continue zichtbaarheid in de wijk. Zes tot acht keer per jaar willen we gezamenlijk met leden de buurt in trekken en mensen vragen naar hun ervaringen en meningen. Over hun wijk, hun dorp en wat er nog meer speelt. Hiermee houden we als Partij van de Arbeid direct contact met de inwoners en weten wij als geen ander wat er in ons dorp speelt. Dat is de kracht van de Partij van de Arbeid.

De komende vier jaar staat er veel te gebeuren. Veranderingen in de zorg, een andere manier van communiceren met inwoners en een aantrekkelijker centrum. Ik roep iedereen op om opmerkingen, vragen en gedachtes over alle relevante zaken met ons te delen. Bel, mail of tweet! Zeker als je het gevoel hebt dat de lokale fractie misschien niet dat standpunt verkondigd wat je verwacht of gehoopt had. Wij leggen graag uit waarom we voor een bepaalde insteek hebben gekozen, of geven verduidelijking. Maar we horen het ook graag als u ergens trots op bent, over wat de Partij bereikt heeft in de Raad.

Samen voor Baarn was ons verkiezingsmotto. De komende vier jaar gaan we samen met alle partijen, inwoners en leden van onze afdeling, werken aan een nog beter Baarn. Een Baarn waar niemand wordt buitengesloten en iedereen zich gewaardeerd voelt. Een Baarn waarin de Partij van de Arbeid als geen ander weet wat er speelt en direct contact heeft met inwoners. Dat is de kracht van de Partij van de Arbeid!

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard