Door Rood in ’t Kort op 12 oktober 2012

Rood in ’t Kort (extra)

In recordtijd zijn VVD en PvdA gekomen tot een regeerakkoord. Een akkoord waarvoor vreugde niet op zijn plek is volgens Diederik Samsom en dat op vrijwel iedereen in Nederland impact zal hebben. Op 3 november vindt het formatiecongres plaats. We kunnen als PvdA-leden zeggen wat we vinden van de keuzes die gemaakt zijn. Kees van Beukering zal als afgevaardigde namens de afdeling deelnemen aan het congres. We willen jullie uitnodigen om te reageren op het regeerakkoord, zodat hij dit als imput kan meenemen naar het congres. Omdat de voorbereidingstijd relatief kort is kiezen we ervoor om jullie in deze RIK een aantal dilemma’s voor te leggen. Jullie reacties daarop (en op andere punten uit het akkoord) ontvangen we graag via mail, telefoon of sociale media.. Onze contactgegevens staan onderaan deze nieuwsbrief. We kijken uit naar je reactie!!

Prima dat Baarn onderdeel wordt van een grotere gemeente. Of niet?

In het regeerakkoord is afgesproken dat er minder gemeenten moeten komen. Gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners worden gedwongen te fuseren. Onderdeel van deze bezuinigingsmaatregel is ook de herindeling van provincies in 3 landsdelen. Door o.a. de Vereniging Nederlandse Gemeenten is kritisch gereageerd op deze plannen. Zij zijn van mening dat er al veel wordt samengewerkt en dat gemeenten zelf hun samenwerkingsvorm moeten kunnen blijven kiezen. Wat vind jij?

De inkomensafhankelijke zorgpremie zorgt voor een eerlijke verdeling van de zorgkosten. Of niet?

In het regeerakkoord staat dat de zorgpremie inkomensafhankelijk wordt. Volgens de doorrekeningen van het CPB zullen de kosten per persoon variëren van €20,- tot €482,- per maand. Mensen met een inkomen boven €70.000,- betalen straks volgens de plannen de hoogste premie. O.a. de SP reageerde hier al kritisch op. Tweede Kamerlid voor de SP Renske Leijten zei hierover op twitter dat straks iemand met een inkomen van €71.000,- dus straks net zoveel zorgpremie betaalt als iemand met een inkomen van €300.000,- De echt hoge inkomens blijven volgens haar dus buiten schot. Mark Rutte vindt dat hij met de inkomensafhankelijke zorgpremie een gevoelige concessie heeft gedaan aan de PvdA. Wat vind jij?

Het is vervelend, maar ook op ontwikkelingssamenwerking moet bezuinigd worden. Of niet?

Volgens het regeerakkoord wordt er 1 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. Het budget dat beschikbaar blijft voor ontwikkelingssamenwerking moet bovendien deels besteed gaan worden aan bijvoorbeeld vredesmissies. D66, Groen Links en de SP vielen Diederik Samson hierover aan in het formatiedebat. Volgens hen zegt de PvdA met deze plannen de internationale solidariteit vaarwel. Samsom reageerde dat deze bezuiniging weliswaar pijn doet, maar dat er nog 3 miljard overblijft. Ook vindt hij dat het overblijvende budget beter besteed wordt. Wat vind jij?

Beperking van de hypotheekrenteaftrek is goed voor de woningmarkt. Of niet?

In het regeerakkoord zijn maatregelen afgesproken die gevolgen hebben voor huizenbezitters. De maximale hypotheekrenteaftrek gaat vanaf 2014 met een half procent omlaag. Deze maatregel geldt ook voor bestaande gevallen. De maximale aftrek ligt nu op 52%, maar gaat in 28 jaar omlaag naar de hoogte van de derde belastingschijf. Huishoudens met inkomsten in de hoogste belastingschijf ontvangen daardoor minder hypotheekrenteaftrek. Volgens VVD en PvdA is dit nodig om de vastgelopen woningmarkt weer op gang te krijgen. De Telegraaf opende maandag 29 oktober vanwege deze maatregel met de kop ‘VVD pleegt kiezersbedrog’ in de welbekende chocoladeletters. Volgens het artikel zouden veel mensen VVD gestemd hebben omdat Mark Rutte vooraf aangaf dat de hypotheekrenteaftrek voor bestaande gevallen onaangetast zou blijven. Wat vind jij?

Formatiecongres

Het formatiecongres vindt plaats op zaterdag 3 november aanstaande in de Brabanthallen in Den Bosch. Daaraan voorafgaand vindt een aantal regionale debatten plaats (op 30 oktober, 1 en 2 november). Meer informatie hierover vind je op www.pvda.nl, waar je je ook kunt aanmelden.

Debat in Amersfoort

De afdeling Amersfoort organiseert op donderdagavond 1 november om 20.00 uur een congresvoorbereidingsbijeenkomst waarbij ook Jeroen Dijsselbloem aanwezig zal zijn. Leden en belangstellenden uit Baarn zijn hierbij van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats bij De Amershof, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie hierover vind je op www.pvda-amersfoort.nl

Debat in de Stichtse Vecht

Donderdagavond bespreekt de PvdA Stichtse Vecht, samen met Tweede Kamerlid Roos Vermey die alle details kent, het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het was geven en nemen.

Kunnen onze congresvertegenwoordigers a.s. zaterdag volmondig en van harte instemmen met dat akkoord? Daar willen we het met elkaar en u over hebben. Met PvdA-leden en PvdA-stemmers. Maar ook met al die mensen van andere partijen: VVD-sympathisanten en stemmers op, toekomstige, oppositiepartijen. Iedereen is  van harte uitgenodigd. We voeren het gesprek vanaf 20.00 uur in het zaaltje bij de katholieke kerk in Loenen aan de Vecht, Margrietlaan 3.

Mail: bestuur@pvdabaarn.nl

Twitter: @pvdabaarn

Facebook: http://www.facebook.com/baarnpvda

Rood in ’t Kort

Rood in ’t Kort

De Rood in ’t Kort is de maandelijkse nieuwsbrief van de Partij van de Arbeid in Baarn. Via de nieuwsbrief informeren wij de Baarnaars over de gebeurtenissen in de Baarnse politiek en die van de Partij van de Arbeid in het bijzonder.

Meer over Rood in ’t Kort