Door De redactie op 2 januari 2014

De beste wensen voor 2014!

De Partij van de Arbeid in Baarn wenst iedereen alle goeds voor 2014!