Door De redactie op 17 maart 2014

De beste jeugdzorg

Als PvdA willen we dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben, krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt een lange ingewikkelde weg langs veel verschillende zorginstanties voorkomen. Dit staat in een het actieplan Jeugdzorg dat ruim honderd -PvdA lijsttrekkers vandaag samen met Tweede Kamerlid Loes Ypma presenteren. Onze Baarnse lijsttrekker Peter Blokker is één van de ondertekenaars van het actieplan.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg, ook voor de zorg van kwetsbare kinderen. Het is belangrijk dat ouders in iedere gemeente snel en eenvoudig hulp kunnen krijgen wanneer zij dat nodig hebben. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat bij één loket terechtkunnen. Daarnaast kunnen familieleden, vrienden, buren of leerkrachten bij dit loket terecht als zij zich zorgen maken om een gezin of een kind. Hiermee voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en tien keer hetzelfde verhaal moeten vertellen voordat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt.

Blokker: ‘Omdat de gemeente dicht bij bewoners staat, is het goed dat zij nu deze verantwoordelijkheid krijgt. Zo kan er persoonlijke hulp worden verleend en kunnen de meeste kwetsbare kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden opgevangen. We willen ook dat zoveel mogelijk de vertrouwde en ervaren hulpverleners worden behouden. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt met zorginstanties.’

De PvdA garandeert dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Ieder kind en ieder gezin krijgt de zorg en behandeling die nodig is.

Lees hier het volledige actieplan