Door Mark Eijbaard op 23 mei 2013

De begraafplaats als herdenkingsplaats

In de raadsvergadering van april is een besluit genomen over het aanleggen van 90 grafkelders. Op 10 april voerde ik namens de Partij van de Arbeid over dit onderwerp en over de nieuwe verordening betreffende de ‘Nieuwe Algemene Begraafplaats’ het woord.

Het college verwoordde in het voorstel juist dat de begrafenis steeds meer een plek wordt om te gedenken, naast het begraven van mensen. Al enige jaren hebben we twee urnen muren op de begraafplaats. Het college gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van urnengraven. Dit is een opkomende trend. Mensen willen naast cremeren steeds vaker ook begraven worden.

In de aanloop naar de debatavond heb ik tijdens de voorbereiding van mijn inbreng de ‘Wet op de Lijkbezorging’ doorgenomen. In deze wet is o.a. geregeld hoe wij omgaan met een stoffelijk overschot na het overlijden. Daarnaast is ook geregeld vanaf welke week in de zwangerschap, de vrucht ook een ‘wettelijk’ kind is. Volgens deze wet is een kind vanaf de 24e zwangerschapsweek een ‘wettelijk’ kind.

Voor ouders is het nooit de vraag vanaf welke week het ongeboren kind een kind is. Vanaf het moment dat de zwangerschapstest positief is, groeit het idee van ‘pappa en mamma’ worden en is wat groeit in de buik een kind.

Vanuit deze gedachte heb ik namens de fractie van de Partij van de Arbeid bij het college het verzoek ingediend , mogelijkheden te onderzoeken om op de begraafplaats een mogelijkheid te creëren om ook kinderen die voor de 24e zwangerschapsweek zijn geboren en overleden te kunnen herdenken. Met dit monument wordt de begraafplaats nog meer een plek om te herdenken voor meer mensen. Ik persoonlijk en de gehele fractie vinden dit een mooie gedachten. Wij zijn dan ook blij dat dit idee enthousiast door het college opgepakt is en tezamen met het onderzoek naar de urnengraven onderzocht zal worden.

Met de aanleg van de grafkelders, is het college instaat om de bestaande tarieven te verlagen. Dit is fijn, omdat de tarieven vorig jaar naar de mening van alle fracties te veel waren gestegen. Destijds is dit voorstel door onoplettendheid van alle fracties unaniem aangenomen. Het college heeft dat met dit voorstel weten te herstellen.
De betaling van de grafrechten dient vanaf nu ineens te geschieden. Dit heeft tot voordeel voor de gemeente dat zij niet langer oninbare bedragen heeft voor de grafrechten. Ook vanuit de nabestaande is de wens geuit om deze bedragen ineens te betalen en de begrafenis af te kunnen sluiten.

Als fractie hebben wij het verzoek ingediend om voor de bestaande graven ook de mogelijkheid te bieden om de grafrechten af te kopen. We zijn dan ook blij met de informatiebrief die we ontvingen waarin ons voorstel is uitgewerkt.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard