Door Mark Eijbaard op 26 juni 2014

College gaat mogelijkheden autoluwe Brink onderzoeken

Afgelopen woensdag werd tijdens de raadsvergadering, met ruime meerderheid, een motie aangenomen over het autoluw maken van de Brink. Namens de LTS, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid diende ik deze motie in.

Al heel lang hebben verschillende partijen dit punt in hun verkiezingsprogramma staan. Ook wij hebben dit al enige tijd in ons verkiezingsprogramma staan. Ook tijdens onze PvdA in de Buurt acties komt dit punt regelmatig terug.

Veel partijen steunde deze motie. Ook zij willen nu graag eens uitgezocht hebben of er kansen zijn en behoefte is aan een weekendafsluiting van de Brink.

In oktober zullen we de uitslag ontvangen.

Lees hier onze motie.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard