Door Anne Slingerland op 4 september 2015

Vluchtelingen mogelijk in Baarn opgevangen

Gemeenten worden opgeroepen extra bedden en huizen aan te bieden voor opvang van vluchtelingen. De reguliere opvangcentra zitten vol en de stroom vluchtelingen houdt aan. Wekelijks komen er zo’n 1700 vluchtelingen Nederland binnen (Binnenlands Bestuur 3 september 2015). De Partij van de Arbeid wil samen met Groen Links en de Baarnse Onafhankelijke Partij dat het Baarnse college zich inspant om opvang aan te bieden. In de vergadering van 23 september riepen we het college daartoe op en stelden we een aantal vragen.

In Baarn staan kantoorpanden leeg en ook onconventionele oplossingen kunnen worden geboden. Zowel staatssecretaris Dijkhoff als de directeur van de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) deden via de media een oproep aan gemeenten om opvang aan te bieden. De verwachting is dat dit jaar de stroom vluchtelingen met 40 procent stijgt. Met name uit Syrie en Eritrea worden veel vluchtelingen verwacht. Er doen zich schrijnende situaties voor aan de randen van Europa. Veel Syrische gezinnen met kinderen zijn op zoek naar veiligheid en onderdak. De meeste vluchtelingen worden in omringende landen opgevangen.  Wij willen dat het college mogelijkheden creëert om vluchtelingen op te vangen. Misschien lopen er wel inwoners rond met goede ideeën daarvoor. Die roepen we op om die ideeën aan te dragen zodat het college daar mee aan de slag kan.

Uit de beantwoording door het college bleek dat Baarn het COA heeft aangeboden te willen voorzien in 72-uurs tijdelijke noodopvang in de Trits voor 150 personen. Het college is bovendien actief op zoek en in overleg met eigenaren van panden om langer durende opvang te bieden voor 300 tot 600 personen. Op ons verzoek zegde het college bovendien toe om contact te houden met de andere gemeenten in de regio en waar mogelijk samen op te trekken bij het bieden van opvang. Mocht er in Baarn opvang komen dan zal het college tijdig contact zoeken met omwonenden van de betreffende locatie om overlast zoveel mogelijk te beperken.

We kunnen ons volledig vinden in de afsluitende woorden van de burgemeester: ‘Ik spreek de hoop uit dat we met zijn alleen, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, spoedig tot een oplossing komen voor de schrijnende problematiek.’ We zijn tevreden met de actieve houding van het college en de reactie op onze vragen en aanmoediging. Natuurlijk blijven we scherp in de gaten houden dat het Baarnse college doet wat binnen haar macht ligt om in Baarn opvang te bieden.

Lees hier ook het persbericht van de gemeente over de opvang van vluchtelingen.

 

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland