Door De fractie op 15 april 2014

Coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Baarn’

 

Samen met de BOP, D66 en Groen Links hebben we een coalitieakkoord bereikt voor de komende vier jaar. Dinsdagmiddag 15 april is het akkoord aangekondigd bij burgemeester Mark Roëll. We hebben samen met de andere partijen gekozen voor een progressieve koers onder het motto: ‘Nieuwe energie voor Baarn’

Met de coalitiepartners hebben we op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Alle partijen hebben de gelegenheid gekregen opmerkingen en aanvullingen mee te geven op het akkoord. Als coalitie blijven we de samenwerking zoeken met alle partijen en hebben we gekozen voor een akkoord waarin voor alle partijen ruimte blijft om met initiatieven te komen.

In het akkoord hebben we een gezamenlijke missie geformuleerd en zijn de doelstellingen voor de komende vier jaar geformuleerd. We willen toegankelijk, transparant en samen met inwoners en ondernemers werken.

De voorgestelde wethouders zijn:

  • Kees Koudstaal (BOP), portefeuilles: zorg, kunst/ cultuur en communicatie
  • Rudolph Vermeer (D66), portefeuilles: Ruimtelijke Ordening, financiën en economie
  • Margreet Breukelaar (GroenLinks), portefeuilles: Duurzaamheid, leefomgeving en participatiewet
  • Peter Blokker (PvdA), portefeuilles: Onderwijs, jeugdzorg en sport

Het streven is om het coalitieakkoord en de benoeming van het nieuwe college te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april aanstaande. In de komende dagen worden daarvoor de laatste voorbereidingen getroffen.

Wanneer Peter Blokker wethouder wordt, wordt zijn plaats in de raad ingenomen door Mark Eijbaard. Eijbaard wordt fractievoorzitter en vormt samen met Anne Slingerland dan de PvdA-fractie. Ton van der Linden en Selina van der Meer vormen samen de steunfractie.

We zijn als PvdA blij met het coalitieakkoord, onze voorgestelde wethouder en de nieuwe fractie waarmee we  ons de komende vier jaar blijven inzetten voor een sterk en sociaal Baarn!

 Lees hier het volledige coalitieakkoord