Door Mark Eijbaard op 27 juni 2015

Coalitie, practice what you preach!

“Als je geen hand hebt, kun je geen vuist maken. Heb je geen geld, dan kun je niets kopen.” Deze levensles kreeg ik mee van mijn opa. Bij de behandeling van de perspectiefnota moest ik daar vaak aan denken.

De nieuwe coalitie heeft veel grootse plannen. Het liefst zetten ze heel Baarn in de steigers. Eerlijk is eerlijk een aantal plaatsen verdienen beter. Het Cantonspark is inderdaad aan onderhoud toe, de Brink zien wij het liefst autovrij en ook het parkeerterrein bij de Laanstraat kan een opknapbeurt gebruiken.

Alleen kosten deze projecten allemaal geld en daar wringt nu juist de schoen. De VVD heeft het afgelopen jaar vaak geroepen dat er bij plannen geen financiële onderbouwing was en dat ze daarom niet met de plannen in konden stemmen.

Hoe opmerkelijk is het dan dat diezelfde VVD nu nog veel meer plannen bedenkt, zonder een financiële onderbouwing. Ze hebben er wel wat ideeën over, maar die ideeën zijn flinterdun. U zult begrijpen dat wij als fractie verbaasd waren. Altijd een grote mond over een gezond financieel beleid, waarin kosten gedekt zijn door baten. Maar de grootse ambities die ze nu hebben blijven elke financiële onderbouwing verstoken.

De coalitie wil graag wat tijd om het geld te vinden. Ze vroegen zich zelfs jammerend af, of ze wel ambities mochten hebben. Ze hadden zoveel goede ideeën “laat ons nu even nadenken, dan komen we misschien met een oplossing”, waren de woorden van de fractievoorzitter van de VVD.

Ik ben hierover verbaasd. Vooral omdat het de VVD is, die prat gaat op de zo gezonde financiële huishouding van de gemeente. En ja we hebben voldoende reserves, maar ook niet veel meer dan dat. Tegenover de € 25 miljoen aan reserves, staan ook risico’s. En die risico’s zorgen ervoor dat we van die reservepot niet zomaar mogen snoepen. De coalitie en het college zullen dus andere middelen moeten vinden.

En dan zijn veel ambities misschien wel een hele grote stap. Geld vrijmaken, zonder de inwoners of de gemeente op extra kosten te jagen is niet gemakkelijk. De VVD heeft heel hard geroepen de OZB niet te verhogen dus die mogelijkheid zetten ze al dicht.

Dat maakt dat ik me af vraag hoeveel van de ambities ze daadwerkelijk kunnen verwezenlijken. Persoonlijk denk ik dat we tevreden mogen zijn als we voldoende geld vinden om het parkeerterrein Laanstraat op te knappen. Wat mij betreft ligt daar de eerste prioriteit, zeker als we het centrum een impuls willen geven.

Het college heeft beloofd in september met het collegeprogramma te komen en dat daarin financieel onderbouwt wordt, hoe de grootse ideeën betaald gaan worden. Ik zie het met belangstelling tegemoet.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard