Door Mark Eijbaard op 29 oktober 2015

Centrum ontwikkeling met gelijke inspanning

De komende tijd gaat het college, samen met de regiegroep, aan het werk om scenario’s uit te werken voor het centrum. Dankzij een amendement wat op initiatief van de Partij van de Arbeid en Groenlinks is ingediend, worden alle drie de partijen uitgedaagd een substantiële inspanning te leveren.

Tijdens de debatvergadering had ik namens de Partij van de Arbeid al aangegeven dat het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken tussen winkeliers, pandeigenaren en de gemeente. De ontwikkeling van ons centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze drie partijen. Tijdens de debatraad bleek al dat meerdere partijen de Partij van de Arbeid op dit punt ondersteunden.

Tijdens de raadsvergadering was er een ruimere meerderheid (VVD/CDA/GL/PvdA/BOP/CU) voor ons amendement. Een amendement dat naast een duidelijke inspanningsverplichting voor alle partijen, ook oproept om de uitvoering al in de zomer van 2017 te beginnen en niet pas ergens in 2018.

Lees hier het amendement.

 

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard