Door Mark Eijbaard op 2 november 2014

CDA 100% roomboter

Uitleggen. Dat is de eerste neiging die ik op dit moment heb. Als fractievoorzitter doe ik dat graag. We kiezen als Partij van de Arbeid voor beleid omdat we daar met elkaar goed over nadenken. Niet op basis van een onderbuikgevoel.  Discussies daarover horen erbij en dat we daarbij met andere partijen van mening verschillen ook. Waar ik wel grote moeite mee heb zijn de verwijten van zowel de fractie van het CDA als de VVD over de verhoging van de OZB (Onroerende Zaak Belasting). Er wordt op social media veel  gesproken over percentages. Ik wil het graag simpel houden en heb het over euro’s. Euro’s die u en ik rechtstreeks in onze portemonnees voelen.

De OZB is één van de weinige belastingen die de gemeente heft. In 2012 stond het toenmalige college (VVD-CDA-PvdA) voor een flinke  bezuiniginsopgaaf. Dat college koos er (terecht) voor om de voorzieningen in het dorp in stand te houden en om dat mogelijk te maken in vier jaar tijd de OZB stapsgewijs te verhogen. In totaal werd de OZB met € 150,- (gemiddeld) verhoogd, in jaarlijkse stappen, uitgesmeerd over vier jaren  (2013: € 70; 2014: € 20; 2015: € 20; 2016: € 40).

Als Partij van de Arbeid staan we voor de voorzieningen; De Trits, de bibliotheek; de Speeldoos en vele andere voorzieningen zijn belangrijk voor ons dorp. Het terugdraaien van de geplande OZB-verhoging zou zorgen voor een gat van € 168.000. Er is door dit college in deze begroting al flink gesneden in de gemeentelijke organisatie. Instellingen en voorzieningen die subsidie aanvragen zitten al geruime tijd op de nullijn. We vragen ook wat van  inwoners om bij te dragen aan onze voorzieningen.

Dat CDA en VVD nu verontwaardigd zijn over de OZB verhoging vind ik raar. Eerst besluiten om (met goede redenen) de OZB fors te verhogen en nu roepen dat het bizar is dat dit college de OZB-verhoging niet terugdraait. Voor 2015 hebben we het dan over een verhoging van € 20 (zoals in 2012 besloten). Dat CDA en VVD hier nu zo hard over van de toren blazen vind ik totaal ongepast. Volgens mij heb je dan flink wat boter op je hoofd.

Het CDA was in dat opzicht sowieso aardig bezig. Jan Baerends vroeg wethouder Blokker waarom het college geen zienswijze had ingediend over de verbreding van de A1 en hij constateerde dat ze daarmee akkoord gingen met een geluidswal van 2 meter. Dit besluit om geen zienswijze in te dienen is in de vorige periode genomen en toen was deze zelfde Jan Baerends wethouder  Ze hadden nog wat boter over.

Discussie en kritiek vind ik geen probleem. Graag zelfs. Ik vind het wel lastig als een raadslid aan een wethouder vraagt, waarom datzelfde raadslid iets als wethouder verzuimd heeft iets te doen. Dan heb je wat mij betreft niet alleen bord voor je kop, maar ook een hele boterfabriek op je hoofd.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard