Door De redactie op 2 maart 2014

Buurtonderzoek: Rode Dorp is blij met rust en groen

Zaterdag 1 maart gingen we langs de huizen in het Rode Dorp om bewoners te spreken over ideeën en zorgen voor hun buurt. Na afloop werd met een aantal buurtbewoners koffie gedronken op het Mesdagplein.

Buurtbewoners vertelden dat ze prettig wonen in het Rode Dorp. Het is er rustig, inwoners ervaren geen overlast en er is veel groen. Anders dan in andere buurten hoorden we ook weinig klachten over de verkeersveiligheid.

Zorgen waren er wel over de hogere huren van de huurwoningen in het Rode Dorp en vermoedelijk daarmee samenhangende leegstand van woningen. Wij delen deze zorgen en zoeken uit wat hieraan gedaan wordt/ kan worden. Buurtbewoners ontvangen een flyer met een terugkoppeling daarvan en de resultaten van het buurtonderzoek.

We gaan regelmatig langs de deuren in de buurten van Baarn. In de laatste weken voor de verkiezingen doen we dat zelfs wekelijks. Volgende week zaterdag 8 maart gaan we huis aan huis in de Professorenbuurt.