Door De redactie op 1 oktober 2014

Buurtonderzoek Oosterhei met Kamerlid van Laar

Zaterdag 4 oktober gaan we langs de huizen op de Oosterhei om bewoners te spreken over ideeën en zorgen voor hun buurt.  Als Partij van de Arbeid doen we regelmatig dit soort buurtonderzoeken om van inwoners te horen wat er speelt in hun buurt. Aan de deur vragen we mensen naar hun ideeën voor en zorgen over hun buurt en de gemeente. Tweede Kamerlid Roelof van Laar  gaat ook mee langs de deuren. Hij kan vragen of opmerkingen van Baarnse inwoners meenemen naar Den Haag. Ook de Baarnse gemeenteraadsleden en de wethouder bellen aan voor het buurtonderzoek.

De PvdA-ers bevragen de bewoners van de Oosterhei over hun eigen woonomgeving. Daarnaast wordt ook gevraagd hoe mensen naar de veranderingen in de zorg kijken. In de afgelopen maanden nam een aantal bezorgde inwoners hierover contact op met de PvdA-ers. Mede naar aanleiding van de zorgen van die inwoners stelde de PvdA-fractie in de Baarnse gemeenteraad een aantal vragen aan het college. Deze vragen gingen met name over de communicatie met inwoners die zorg ontvangen.

Zorgen of vragen die uit het buurtonderzoek komen worden door de PvdA-ers opgepakt. Ook worden de resultaten en de acties die ondernomen worden naar aanleiding van het onderzoek aan buurtbewoners terug gerapporteerd.