Door De redactie op 7 oktober 2014

Buurtonderzoek Oosterhei: inwoners over het algemeen tevreden over de wijk

Afgelopen zaterdag hielden deden we een buurtonderzoek op de Oosterhei. Tweede Kamerlid van Laar ging ook mee langs de deuren. Over het algemeen zijn bewoners tevreden over de wijk. Fractievoorzitter Mark Eijbaard “Als lokale PvdA vinden we deze buurtonderzoeken belangrijk, zo spreken we veel bewoners en horen we direct wat er speelt. Vandaag werd regelmatig de nieuwe inrichting van de Gruttostraat genoemd. Mensen vragen zich af of dit goed gaat uitpakken.

Bewoners geven aan dat het rustig wonen is en er over het algemeen een vriendelijke sfeer in de buurt is. Ook is men tevreden over het opknappen van de woningen en de winkels die in de buurt zijn. Er werden ook aandachtspunten benoemd zoals voldoende parkeergelegenheid en soms overlast van sluipverkeer. We vroegen ook of de bewoners op de hoogte zijn van de veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2015 en wat zij hierin belangrijke aandachtspunten vinden voor de gemeente. De meerderheid van de bewoners gaf aan op de hoogte te zijn van veranderingen maar verder niet veel te weten. We spraken ook een aantal bewoners die nu zorg ontvangen en nog geen informatie hebben ontvangen over de veranderingen die voor hen van toepassing zijn. Zij zouden graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de veranderingen of in ieder geval contact vanuit de gemeente of zorgorganisatie hierover waarderen. Meerder bewoners gaven aan dat de thuiszorg in stand moet worden gehouden en er oog moet zijn voor goede zorg voor ouderen.