Door op 31 januari 2014

BOP gaat voorbij aan belang centrumondernemers

De BOP stelde tijdens de raadsvergadering van 29 januari met een motie voor om het bouwplan van projectontwikkelaar Bastion voor het parkeerterrein Laanstraat te omarmen. Als PvdA hebben we dat voorstel niet gesteund. We blijven bij de randvoorwaarden die we als gemeenteraad eerder hebben vastgesteld ter beoordeling van plannen voor het parkeerterrein Laanstraat. Er moet een goede parkeerbalans zijn (geen verlies van parkeerplaatsen) en geen gemeentelijke bijdrage aan de uitvoering van het plan. Daar voldoet het plan van Bastion niet aan. Het voorstel van de BOP werd dan ook niet aangenomen door de raad.

In de raadsvergadering heb ik daar over gezegd:

‘De BOP ondersteunt, nog vóór de wethouder met de resultaten van het overleg met de indieners van de plannen naar buiten komt, het plan van Bastion. De BOP twijfelt in één van de vele ingezonden brieven in de Baarnsche Courant aan het langetermijngeheugen van de Baarnse inwoners en denkt hen te helpen door het verloop van de nieuwbouw op de Oosterhei te schetsen.

In dit geval heeft de PvdA fractie behoefte het lange termijngeheugen van de heer Koudstaal nog even op te frissen!

Het Bastionplan omvat o.a. het verhuizen van de Hema naar het parkeerterrein. Hierdoor wordt 1500 m2 extra aan detailhandel toegevoegd. Juist de BOP heeft zich altijd tegen deze uitbreiding verzet . BOP heeft altijd sterk geageerd tegen verhuizing van C1000; leegstand is de doodsteek voor het centrum. Wij horen de BOP niets zeggen over de effecten van leegstand van het huidige Hemapand.  Alle onderzoeken m.b.t. onder andere verkeer- en koopstromen werden door de BOP onderuitgehaald. Nu pleit de BOP zelf voor onderzoek.

Voorzitter, zo kan ik nog even doorgaan.

De BOP gaat door het indienen van deze motie absoluut voorbij aan de belangen, wensen en visie van de coöperatie. De PvdA heeft niet voor niets de slogan: Samen voor Baarn. In de vorige raadsvergadering hebben wij een oproep gedaan en de wethouder verzocht sàmen met Bastion en DAV nogmaals naar de plannen te kijken, waarbij de eerder genoemde voorwaarden, parkeerbalans en financiën, leidend moeten zijn. De fractie van de PvdA wacht deze resultaten met grote belangstelling af.

De afgelopen jaren heeft de PvdA zorgvuldigheid, transparantie en een toekomstbestendig centrum altijd voor ogen gehouden. De komende gemeenteraadsverkiezingen doen daar niets aan af. Wij blijven hechten aan kwaliteit maar bovenal aan overleg met betrokkenen. Hierbij is een consistente houding en standpunt vereist.

En dát juist ontbreekt bij de BOP.’