Door Mark Eijbaard op 20 maart 2014

Bedankt voor uw stem

Gisteravond, tijdens de verkiezingsavond, werden de voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. na een lange, actieve campagne, zijn we uitgekomen op 1129 stemmen. Dat zijn 529 stemmen minder dan in 2010. Dat heeft tot resultaat dat we de komende vier jaar, zoals het er nu uitziet, met 2 zetels in de raad komen.

Wij feliciteren alle partijen die gisteravond een positieve uitslag hebben laten zien. De BOP, D66, GL, LTS en CU hebben hun stemmenaantal zien stijgen. De BOP is de grootste partij van Baarn geworden en zal, traditiegetrouw, het voortouw nemen in de vorming van een college.

Wij bedanken iedereen die tijdens deze verkiezingen het vertrouwen heeft gehad om op ons te stemmen. Wij zullen ons de komende vier jaar inzetten voor een sterker en socialer Baarn.

Mark Eijbaard

Mark Eijbaard

Wie ben je: Geboren en getogen Barinees. Oud-voorzitter van de Baarnse jongerenraad en van de provinciale jongerenraad. Sinds 2010 lid van de steunfractie. Woonachtig in de schilderswijk. Wordt opgetogen van: De jongeren die in Baarn kunnen blijven wonen door projecten als de Schaepmanflats. Dit laat zien dat we meer van deze woningen nodig hebben. Zo blijft

Meer over Mark Eijbaard