Door Anne Slingerland op 22 december 2016

Baarn krijgt actieplan armoedestrijding kinderen

in 2017 wordt in Baarn een actieplan armoedebestrijding bij kinderen ingezet. In Nederland groeien 1 op de 9 kinderen op in armoede. En hoewel we het in Baarn gemiddeld behoorlijk goed hebben, komt het ook hier voor. Nu de gemeente een breder takenpakket heeft in het sociale domein kan armoede vanuit verschillende kanten aangepakt worden. We hebben daarom het college opdracht gegeven om samen met partijen zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld, het onderwijs en het Lokale Team tot een actieplan te komen.

De gemeente Baarn heeft al een aantal goede voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen. Zo wordt er voor minima een ziektekostenverzekering aangeboden met collectieve korting en vergoeding van de eigen bijdrage voor zorg en kunnen kosten voor activiteiten vergoed worden uit het declaratiefonds. Ook onafhankelijk van de gemeente zijn er initiatieven om Baarnaars met financiële problemen te ondersteunen. De bedoeling van het actieplan is om het reeds bestaande aanbod aan elkaar te verbinden en knelpunten op te lossen.

Opgroeiende kinderen verdienen een goede start in het leven. Door armoede lopen kinderen bijvoorbeeld het risico dat ze onvoldoende eten en kleding krijgen en ook sociaal buitengesloten worden, omdat ze niet kunnen deelnemen aan sporten of een schoolreisje.

Het actieplan wordt gefinancierd uit de extra vergoeding die de gemeente vanaf 2017 ontvangt voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Het voorstel werd door de voltallige raad gesteund.

Anne Slingerland

Anne Slingerland

Wie ben je: ik ben Baarnse omdat ik me hier thuis voel, ook al ben ik geboren in het Oosten van het land (Hardenberg). Ik werk als directeur bij Stichting Mentorschap en woon samen met mijn man Jan-Jelle en dochters Julia (11) en Kato (9). Wordt opgetogen van: een wandeling of fietstochtje door de bossen rond

Meer over Anne Slingerland