Door De redactie op 28 maart 2014

Afscheid Ton van der Linden als raadslid

Afgelopen woensdagavond nam Ton van der Linden na 8 jaar raadlidmaatschap afscheid als raadslid voor de Partij van de Arbeid. Ton heeft zich vele jaren ingezet als raadslid op het gebied van financiën en ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de bijzondere raadsvergadering van woensdag 26 maart jl. nam hij afscheid. Hieronder zijn toespraak, zoals hij deze heeft uitgesproken.

Goedenavond belangstellenden, college en collega raadsleden

Ik ben altijd kort van stof en dat wil ik ook nu weer zo houden.

Toen ik vanmiddag naar huis reed, reed ik langs de Generaal en kwam ik langs de NBS en dan zie ik dat daar een fantastische nieuwe school komt.
Die school, die heeft een kortere bouwtijd dan de tijd dat we er over gepraat hebben en het wordt een hele mooie school.

Als Baarn en als gemeenteraad kunnen we er trots op zijn dat we nog steeds een sluitende begroting hebben, een begroting die er goed uit ziet.

Waar ik verder nog bijzonder trots op ben is dat in een heel korte periode het traject van de Kwekerij naar een mooie woonwijk is gekomen. Eén van de weinige keren dat er geen protesten zijn geweest, dat het eigenlijk helemaal vloeiend is verlopen!

En waar ik als laatste trots op ben is dat de voorzieningen, ondanks de crisis die er heerst in Nederland, de voorzieningen als een Speeldoos, een bibliotheek en zwembaden, dat we die in stand hebben kunnen houden.
Ik hoop dat het komende college en de komende raad dat kan blijven doen.

Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren raadslid in Baarn ben geweest!

Dankuwel.

NB ik was behoorlijk nerveus en ben daardoor vergeten Anita speciaal te bedanken zonder haar, mijn geweten, steun en toeverlaat had ik het zeker geen acht jaar volgehouden.

Als Partij van de Arbeid danken wij Ton voor zijn inzet de afgelopen jaren als raadslid. Wij zijn blij dat hij zich de komende tijd nog wil inzetten voor de fractie als steunfractielid.