Baarn krijgt actieplan tegen eenzaamheid

Door Sandra Bruijstens op 15 juli 2018

Tijdens de laatste raadsvergadering nam de gemeenteraad bijna unaniem ons voorstel aan om met een actieplan eenzaamheid onder Baarnse inwoners aan te pakken.

In Baarn geeft 40% van de inwoners van 19 jaar en ouder aan, zich in meer of mindere mate eenzaam te voelen. En 10% geeft zelfs aan zich zeer eenzaam of sociaal geïsoleerd te voelen. Dat zijn verdrietige cijfers, waar wij ons niet bij kunnen neerleggen. Want eenzaamheid doet pijn. En eenzaamheid maakt mensen ziek.

Gebeurt er in Baarn dan nog niets om eenzaamheid te verminderen? Nou, eigenlijk gebeurt er al best veel. Er zijn in onze gemeente veel organisaties en betrokken burgers die waardevolle initiatieven nemen en mooie activiteiten aanbieden. En ook de gemeente zet zich in, om er voor te zorgen dat het sociale vangnet van inwoners wordt vergroot. Maar om een ingewikkeld probleem als eenzaamheid goed aan te pakken, is het noodzakelijk om kennis en samenwerking op lokaal niveau structureel te organiseren. Een aanpak die versnippering van initiatieven tegengaat en waarbij je gezamenlijk leert wat werkt en wat niet.

In ons voorstel wordt daarom opgeroepen om aan de slag te gaan volgens het stappenplan van ‘Coalitie Erbij’. Dit is een samenwerkingsverband van ruim 40 organisaties die een maatschappelijke rol spelen bij bestrijding van eenzaamheid, waarin inmiddels veel kennis is opgebouwd over dit onderwerp. Een van de stappen is het organiseren van een startconferentie met o.a. de gemeente, ervaringsdeskundigen, betrokken inwoners en alle belanghebbende maatschappelijke, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. Hieruit moet een goed uitvoerbaar actieplan komen waarmee het onderwerp eenzaamheid een structurele plek op de agenda van de gemeente krijgt.

Wij hebben niet de illusie dat we met het actieplan de eenzaamheid voor iedereen die hiermee worstelt, zomaar even gaan oplossen. Het bestrijden van eenzaamheid is echt maatwerk en vergt vaak een lange adem. Het vraagt iets van ‘de maatschappij’ en ook van ‘de eenzame persoon’ zelf. Maar we willen zeker zijn, dat we er in Baarn alles aan hebben gedaan om zo veel mogelijk inwoners, in alle leeftijdscategorieën, te ondersteunen bij het doorbreken van hun eenzaamheid.

Gemeenten en de Rijksoverheid hebben recent afgesproken dat de strijd tegen eenzaamheid een gezamenlijke opgave is die in deze kabinetsperiode opgepakt gaat worden. Het Ministerie van VWS heeft daarom dit voorjaar het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ gelanceerd, waarin wordt opgeroepen om lokale coalities tegen eenzaamheid te smeden. In Baarn gaan we daar met ons voorstel dus voortvarend mee aan de slag.

Wethouder André van Roshum heeft toegezegd in januari 2019 met een actieplan in de Raad te komen. Wij zijn vanzelfsprekend blij met dit mooie resultaat, dat tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd behaald.

Sandra Bruijstens

Sandra Bruijstens

Wie ben je: Geboren en getogen in Amsterdam en na wat omzwervingen in 2014 mijn thuis gevonden in de Baarnse schilderswijk. Ik werk als directiesecretaresse bij een landelijke hulporganisatie in Utrecht. Als wandelfreak vaak te vinden in de prachtige bossen en poldergebieden in de omgeving. Wordt opgetogen van: Baarnaars hebben echt liefde voor het mooie dorp

Meer over Sandra Bruijstens