17 april 2013, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Welkomstavond nieuwe inwoners

Woensdag 17 april heet onze gemeente opnieuw Baarnaars welkom die in ons dorp zijn komen
wonen. U bent van harte uitgenodigd deze welkomstavond bij te wonen. Met deze avond willen we
nieuwe inwoners helpen hun weg binnen de gemeente snel te vinden. Bovendien hopen we op deze
manier de drempel naar het gemeentehuis te verlagen en de communicatie met inwoners te versterken.
Kennismaking
We willen de deelnemers graag de gelegenheid bieden met u en andere Baarnse politici kennis te maken.
Tijdens deze avond zal om 20.00 uur een informele kennismaking met een drankje plaatsvinden. We
verzoeken u op dit tijdstip aanwezig te zijn, maar uiteraard bent u ook al vanaf 19: 15 uur welkom.
Tijdens deze kennismaking is ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en vragen te stellen.