3 juni 2015, om 22:00, Raadszaal | Raadszaal

Informatie voor de Raad

Dit is de eerste fase in het proces over een voorstel dat moet leiden tot besluitvorming door de gemeenteraad. Bij Informatie voor de raad laten de raadsleden zich informeren door te luisteren en vragen te stellen over de voorstellen en over de inbreng van aanwezige inwoners, verenigingen, instellingen of bedrijven. Ook de betrokken wethouder(s) en ambtenaren zijn aanwezig en praten mee. De raad nodigt per onderwerp betrokkenen en eventuele deskundigen actief uit om mee te praten. De wethouder(s) en ambtenaren krijgen de mogelijkheid voorstellen toe te lichten, vragen te beantwoorden en daarmee onduidelijkheden of misverstanden weg te nemen en om, indien gewenst, presentaties te verzorgen of te laten verzorgen door betrokken organisaties of andere belanghebbenden.

In deze fase is geen plaats voor (politiek) debat of het uitdragen van een politieke mening door de politieke partijen en raadsleden. Aan het eind van de bespreking van een voorstel vraagt de gespreksleider aan de raadsleden of het onderwerp voldoende behandeld is en het voorstel duidelijk is. Is dit het geval, dan nemen de raadsleden de verkregen informatie mee naar de volgende fase, Debat in de raad. Wanneer het voorstel niet voldoende behandeld is of naar de mening van de raad nog niet beslisrijp is, dan wordt het voorstel opnieuw ingepland voor een volgende Informatie voor de raad. Het gaat in deze fase om concreet aan de gemeenteraad van Baarn voorgelegde voorstellen. Die voorstellen zijn in de regel voorbereid door en afkomstig van het college van burgemeester en wethouders, maar kunnen ook initiatiefvoorstellen van de raad zelf zijn.

Raadsinformatie: http://baarn.notubiz.nl