24 juni 2013, C9, Gemeentehuis | C9, Gemeentehuis

Fractievergadering

Wilt u een fractievergadering bijwonen, om iets met de fractie van de Partij van de Arbeid te bespreken? Neem dan contact op met onze fractievoorzitter: Peter Blokker.