22 juni 2015, om 22:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

De fractie vergadert over de punten die op de agenda staan. Wilt u de fractie ergens over spreken? Dan kunt een afspraak maken met de fractievoorzitter. U kunt dan langskomen tijdens een fractievergadering.

Contactgegevens: Mark Eijbaard