11 januari 2015, om 22:00, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Fractievergadering

Indien u een vergadering van de fractie van de Partij van de Arbeid wilt bezoek om met de fractie te praten over een onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Mark Eijbaard.