20 mei 2015, om 22:00, Raadszaal | Raadszaal

Debat in de Raad

Deze fase in het besluitvormingsproces over een voorstel is gericht op de uitwisseling van politieke opvattingen en meningen door en tussen de raadsleden van de politieke partijen onderling én met het college van burgemeester en wethouders. Wat zijn “de voors en tegens” van een voorstel en wat zijn de argumenten van een politieke partij om voor of tegen het voorstel te stemmen in de volgende besluitvormende fase. Ook kunnen de raadsleden proberen de andere partijen van hun argumenten te overtuigen en een politieke meerderheid proberen te vinden voor of tegen een voorstel. Of voor het aanbrengen van wijzigingen op het voorstel of de stukken.
Aan het eind van de debatronde moet worden vastgesteld of een voorstel ter besluitvorming aan de raad kan worden voorgelegd. Bij deze bijeenkomsten wordt gewerkt met een technisch voorzitter. In deze fase kunt u inspreken over de onderwerpen die op de agenda staan. Het wordt op prijs gesteld als u zich hiervoor van tevoren meldt bij de griffier; dit is niet verplicht.

Raadsinformatie: http://baarn.notubiz.nl