24 juni 2015, om 22:00, Raadszaal | Raadszaal

Besluit in de Raad

Voorafgaand aan deze raadsvergadering heeft het fractieberaad plaatsgevonden. Dit is het interne overleg van een fractie, om een fractiestandpunt over een voorstel te bepalen.
De derde fase, Besluit in de raad, is het sluitstuk van het besluitvormingsproces. Er wordt door de raadsleden soms nog kort gediscussieerd over de voorstellen, waarna de voorstellen in stemming worden gebracht. In een stemverklaring kunnen de politieke partijen nog wel aangeven waarom zij voor of tegen stemmen. Ook kunnen nog wijzigingsvoorstellen (amendementen) of moties in stemming worden gebracht. Hierover volgt dan een besluit van de raad. Deze besluitvormende fase is daarmee de eindfase van het proces.

Raadsinformatie: http://baarn.notubiz.nl