Samen voor Baarn

Samen werken aan een actieve en betrokken samenleving, dat is waar de PvdA Baarn voor staat. Een samenleving waar wonen, onderwijs, werken en samenleven de speerpunten zijn voor het realiseren van een sterk en sociaal dorp. Een dorp waarin inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeente samenwerken zodat het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is in Baarn.

Hoe ervaart u het contact met BBS?

door Anne Slingerland op 1 september 2017

Eind juli hebben we samen met Groen Links aan het college van Baarn schriftelijke vragen gesteld over de wijze waarop de sociale dienst BBS omgaat met haar klanten. Aanleiding was dat beide partijen bij tijd en wijle van klanten horen dat de bejegening te wensen overlaat. Er zijn zelfs signalen dat klanten op een gegeven

lees verder »

Algemene Beschouwingen: Aan het werk blijven!

door Mark Eijbaard op 21 juni 2017

Dit zijn de vierde algemene beschouwingen die ik als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid mag uitspreken in deze raadszaal. De raadszaal van een prachtige gemeente. Groen, veelzijdig en levendig.

lees verder »

Beperk begrotingstekort sportpark ter Eem bij herverdeling subsidies

door Anne Slingerland op 31 mei 2017

De subsidies die in Baarn aan sportverenigingen worden verstrekt worden met ingang van 2019 anders verdeeld. Er zijn in de loop der jaren scheve verhoudingen ontstaan die nu worden recht getrokken. Het voorstel dat het college eerder deed is aangepast op verzoek van de raad, onder meer naar aanleiding van onze opmerkingen. De verdeling is nu

lees verder »

De Nacht van de Vluchteling

door Anne Slingerland op 24 mei 2017

Wereldwijd zijn maar liefst 65,3 miljoen mensen op de vlucht. Een onvoorstelbaar getal waar heel veel leed achter schuilt. Uit solidariteit met deze mensen loop ik in de nacht van 17/18 juni 40 kilometer, de Nacht van de Vluchteling. Stichting Vluchteling organiseert deze nacht om aandacht te vragen voor al die mensen die op de

lees verder »

Oproep kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018

door De redactie op 7 mei 2017

In maart 2018 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. De Partij van de Arbeid doet mee en in de komende maanden wordt de lijst samengesteld. Draag jij de PvdA en de gemeente Baarn een warm hart toe? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te melden! Als je belangstelling hebt voor de raad en

lees verder »